SCHEDULE » 2019 GFRIEND ASIA TOUR [GO GO GFRIEND!] in Bangkok

2019 GFRIEND ASIA TOUR [GO GO GFRIEND!] in Bangkok

30 March 2019
32   0

poster1

ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคมนี้ ณ BCC Hall ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ถ้าไม่อยากพลาดทุกรายละเอียดของคอนเสิร์ตครั้งนี้ ต้องรอติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/GoGoGFRIENDinBKK/